TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN TEMEL İŞLEYİŞİNE DESTEK

 

AB Türkiye Delegasyonu’ndan Yeni Teklif Çağrısı

TÜRKİYE’DEKİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN TEMEL İŞLEYİŞİNE DESTEK

EuropeAid/158989/DD/ACT/TR

 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı 2016-2017 dönemi kapsamında EuropeAid/158989/DD/ACT/TR referans numaralı “Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin temel işleyişine destek” hibe çağrısını yayınladı. Çağrı kapsamında 21 Mart 2018, saat 15:00’a (Brüksel, GMT+1) kadar yapılan başvurular dikkate alınacaktır.

Hibe kapsamında 5 milyon Avro destek sağlanacaktır.

2 ana başlıkta dağıtılacak hibelerin ayrıntısı ve destek miktarları aşağıdaki gibidir:

1- İnsan hakları alanında çalışan STÖ’lerin faaliyetlerini garanti altına almak için temel işleyişlerine destek

Destek miktarı: 3.000.000 Avro

2- Farklı etnik, toplumsal ve siyasi grupların karşılıklı saygı çerçevesinde bir arada yaşamasına, ifade özgürlüğüne, hoşgörü ve güven inşasına katkı sunan STÖ’lere yönelik kapasite geliştirme desteği

Destek miktarı: 2.000.000 Avro