SANAYİ REFORMU PAKETİ YASALAŞTI.

 

 

Sanayicinin merakla beklediği Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde meclise getirilen ve sanayide üretimi artıracak olan birçok düzenlemeyi içeren Sanayi Reform Paketi TBMM’den geçti. Paketle birlikte OSB’ler başta olmak üzere bir çok yatırım alanına harçlar ve vergiler konusunda muafiyet tanınıyor. Ayrıca belediyelerden alınan hafta sonu çalışma ruhsatı kalkarken, yazılım üreten firmalar sanayici kapsamına alındı. Ayrıca sanayi sicil kaydı için kanunun yayımlanma tarihi olan 1 Temmuz 2017’den itibaren 1 yıl süre tanındı.

 

OSB ve Diğer bölgeler Harçlar ve Vergi Muafiyeti Tanındı.

OSB’ler başta olmak üzere bir çok yatırım alanına harçlar ve vergiler konusunda muafiyet tanınıyor. Organize Sanayi Bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi siteleri arsaların tahsisine ilişkin düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler için alınan damga vergisinden, bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ve cins değişikliği işlemleri harçlarından ve yine bu bölgelerde bulunan binalardan doğan vergilerden muaf tutuldu.

Hafta Tatilinin Pazar Günü Olama Zorunluluğu Kaldırıldı.

Sanayi işletmelerinin her yıl hafta tatili günlerinde çalışabilmek için belediyelerden aldıkları hafta sonu çalışma ruhsatı almalarının zorunluluğu kaldırıldı. Bundan sonra bu belgeye ihtiyaç duymadan üretim yapabilecekler.

Yazılım üreten işletmeler sanayici kapsam alındı.

Yazılım üreten ve bilişim üzerine çalışan sanayici kapsamına dahil edildi. Yazılım için Sanayi Sicil Belgesi alınabilecektir. Ayrıca enerji santralleri, gemi inşaatı gibi büyük inşaat alanları, işletmelerde sanayi işletmesi sınıfına dahil oldu.

Sanayi Sicilde Ön Kayıt Sistemi Dönemi

Yeni kurulan sanayi işletmelerinin takibi ve üretim faaliyetine başlamadan önce yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesi amacıyla ön kayıt sistemi uygulaması getirildi. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alabilmeleri için ilgili idare (Belediyeler, OSB, İl Özel İdareleri) işletmelerin ön kayıta uygun olduğuna dair yazı istenecek.

Sanayi Sicil Kaydı Olmayanlar İçin 1 Yıl Süre

Sanayi siciline kayıt olması gerektiği halde kayıt yaptırmayan sanayi işletmelerine bu kanunun yayımlandığı 01Temmuz 2017 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde kayıt olmaları halinde idari para cezası uygulanmayacak.

Ayrıca, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce,  6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 4. Maddesi gereği bir ay içinde bildirilmesi gereken değişiklikleri bildirmeyenlere ve 5. Maddesi gereği yıllık işletme cetvellerini üresinde vermeyenlere uygulanan idari para cezası uygulanmayacaktır.

Üniversite Öğrencilerine Yerinde Eğitim Desteği

İş yeri eğitiminin yaygınlaştırılması için lisans düzeyinde eğitim veren üniversitelerin fen bilimleri ve mühendislik fakültelerinde okuyan öğrencilerin en az 1 yarıyılını iş yerinde geçirmelerini sağlayan düzenleme yapıldı. Böylece üniversite öğrencileri aldıkları eğitimleri yerinde görerek daha donanımlı hale gelecekler. Organize Sanayi Bölgelerinde kurulan meslek yüksekokullarında eğitim görecek olan öğrencilere eğitim desteği verilecek.

Elektrik kullanımlarından kesilen %2’lik TRT payı kaldırıldı.

Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin, maliyet yüklerinin azaltılması amacıyla elektrik kullanımlarından kesilen %2’lik TRT payı kaldırıldı. Görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlar 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunu kapsamına alındı.

Radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazların bandrolsüz veya etiketsiz satışını yapan imalatçı veya ithalatçıya Kurum (TRT) tarafından bandrolsüz veya etiketsiz satılan veya satışa arz edilen her cihaz için, cihazın satış bedeli kadar uygulanan idari para cezası yerine hesaplanan bandrol ücretinin iki katı tutarında idarî para cezası verilmesi şeklinde düzenlendi.

Yapım İşlerinde Kullanılacak Makine, Malzeme Ve Ekipman İle Yazılımın Tamamı Yerli Olacak.

Kamu alımlarında orta ve yüksek teknolojili yerli malı ürün teklif eden istekliler ile yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması zorunlu hale getirildi. Ayrıca yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirildi.