HibeDuyurulari.Com GENEL BİLGİ/KKYDP/KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI /T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Hibe Veren Kurum: GENEL BİLGİ/KKYDP/KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI /T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Bölge / İl: 39 İL

Hibe Porgram Adı: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

Kimler Katılabilir

Başvuru Konuları a. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar: 1.500.000,00TL için b. Küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar: 1.000.000,00 TL için c. Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar: 3.000.000,00 TL için d. Yaş meyve sebze tasnif, paketleme, depolama ile Tohum işleme Paketleme yatırımları: 3.000.000,00 TL için e. (d) maddesinin dışında kalan yatırımlar için 1.000.000,00 TL için f. Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar: 3.000.000,00TL için g. Hayvansal orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar: 2.000.000,00TL için h. Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar: 3.000.000,00TL için i. Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlar: 1.000.000,00 TL için j. Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlar: 1.000.000,00TL için k. Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni yatırımlar: 3.000.000,00 l. Mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığına yönelik sabit yatırımlar: 1.000.000,00

Hibe Miktarı: MAX.3.000.000 TL

Son Başvuru Tarihi: -

Link: Link

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ HİBELERİ, PROJE HAZIRLAMA DANIŞMANLIĞI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bölgesel Kalkınma Ajansları (DAP, GAP, DOKAP, KOP), Kalkınma Ajanslarına Profesyonel Danışmanlık Hizmeti Sunar

Proje Hazırlama Danışmanlığı

Yatırım projelerinize hibe desteği alarak gerçekleştirmek ister misiniz! Ulusal ve Uluslar arası hibe desteklerinden faydalanarak yatırım projeniz HİBE alarak yatırımlarınızı gerçekleştirelim…

Proje Uygulama Danışmanlığı

Hibe almaya hak kazandığınız yatırımlarla ilgili olarak Ajans, TKDK ve GTHB ile hibe sözleşmesi sonrası ilişkilerinizde profesyonel proje uygulama danışmanlığı ile alıp hibe tutarlarının hesaplarınıza daha çabuk geçmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Kısaca Biz?

Mevcut yatırımlarda kapasite artışı ve modernizasyon veya komple yeni yatırımlara hibe projesi yapmayı amaçlayan kurumların, hibe desteklerinden faydalanmaları için proje hazırlama ve uygulama danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Tamamı Uzman Kadromuzla Hemen İletişime Geç!