KOBİGEL 2017’DE 5 FARKLI ŞEHİRDE 11 PROJE İLE YER ALDIK.

 

KOSGEB tarafından imalat sektörüne yönelik verilen hibe projesi KOBİGEL çağrı döneminde Gaziantep, Balıkesir, Mersin, Ankara illerinde 06 Danışmanlık olarak 11 proje ile yer aldık. Proje başvuruları 20 Ekim 2017 Cuma günü sona eren KOBİGEL sonuçları ise KOSGEB tarafından açıklanan takvime göre yeni yılın ilk iş günü 2 Ocak 2018’de açıklanacak.

KOSGEB tarafından imalat sektöründe “2017 – 01 Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Arttırılması” başlığı altında orta yüksek ve yüksek teknolojili firmalara veya en az 3 Milyon yıllık cirolu 3 çalışanlı orta düşük ve düşük teknolojili firmalara yönelik vereceği 300 Bin TL’si geri ödemesiz 700 Bin TL’si geri ödemeli olmak üzere 1 Milyon TL’lik KOBİGEL projesi başvuruları 20 Ekim 2017 Cuma günü sona erdi.

Firmalar açısından uzun ve yorucu şekilde başvuru sürecinin ardından ön incelemeleri gerçekleştiren KOSGEB daha sonra eksik evrak ve bilgileri tamamlamak adına firmalara 1 haftalık süre dara verdi. 1 haftalık sürede KOSGEB’deki ilgili danışmanları ve konu ile ilgili danışmanlık aldıkları firmalar ile eksikliklerini tamamla şansı buldular.

Değerlendirme sürecinin artık son safhasına geçilmiş oldu. Son safhada projeler komisyonlar tarafından değerlendirilecek. Proje sonuçları KOSGEB tarafından açıklanan takvime göre yeni yılın ilk iş günü 2 Ocak 2018’de açıklanacak.