KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI YENİ ÇAĞRISI AÇILDI.

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kırsal alanlardaki yatırımları desteklemek amacıyla 12. Etap “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” çağrısında çıktı. Çağrı ile birlikte küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Çağrı beraberinde bazı değişiklikleri de getirdi. Yeni kurulacak olan işletmelere kırsal alan veya Tarımsal Organize Sanayi şartı getirilirken 81 ilde yenilenebilir enerji ve TKDK kapsamında bulunan 42 ilde ise en fazla 20 baş kapasiteli mezbahane yatırımları yatırım konuları arasına girdi. Yerli makine kullanımı taahhüdünde bulunan yatırımcılara ise proje puanlamasında 20 puan verilecek.  Organik tarım üretimi, işleme, paketleme ve depolama faaliyetleri desteklenerek 20 Puan verilecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kırsal alanlardaki doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amacıyla “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı”nın 12. çağrısını açıklandı.

Beş Yılını Doldurmamış Tesisler Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme Başvurusu Yapamayacak.

12. Çağrı kapsamında KKYDP kapsamında Gerçek ve Tüzel kişiler başvurabilecek. Ancak yeni, tebliği de gelen bir değişiklik ile son başvuru tarihinden itibaren faaliyet süresi beş yılını doldurmamış tesisler Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme niteliğinde başvuruda bulunamayacak.

Program Kapsamında Tüm İllerde Yatırım Gerçekleştirilebilecek.

Program çerçevesinde TKDK kapsamında bulunan 42 ilde ve TKDK Kapsamında bulunmayan 39 ilde belirli şartlar dahilinde  Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (BÜİ), Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (HÜİ), Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (SÜİ), Soğuk hava deposu (SHD),  Çelik silo (ÇES), Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (HOG),  Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera (SER), Yenilenebilir enerji üretim tesisleri (YEÜ), Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar (TÜY), Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları yapılabilecek.

Mezbahane ve Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri Yatırımları Yapılabilecek.

Bu çağrı ile birlikte yatırım konularını da güncelleyen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı güncellemeleri gerçekleştirirken ülkedeki ihtiyaçları göz önünde bulundurmuş. Bu kapsamda günlük en fazla 20 Baş Hayvan Kesim Kapasiteli Mezbahaneler TKDK kapsamındaki 42 ilde ile Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri 81 ilde yatırım alanları arasında girdi.

Hindi ve Kaz Hayvancılığı Yatırım Konuları Arasına Girdi.

Daha önceki çağrıda hiçbir kanatlı üretimine yer verilmeyen programda bu çağrı ile birlikte Hindi ve Kaz yetiştiriciliğine yatırımlarına destek verilecek. Hindi ve Kaz yatırımları en az 1000 adet olması kaydıyla desteklenecek.

Yeni Tesisler İçin Kırsal Alan Şartı.

Yeni yatırımların yapılmasına ilişkin düzenlemeler yapılan çağrıda “Niteliği yeni tesis olan başvurular sadece kırsal alan ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılır.” İfadesi getirilerek KKYDP’nin amaçları arasından olan kırsal alanları gelişimi vurgusu bir kez daha yapılmış oldu. Aynı zamanda yeni tesisler için kırsal alan şartının altı çizilmiş oldu.

Kadın, Engelli ve Genç Girişimcilere Puan Avantajı

Projelerin puanlamaya esas olarak değerlendirilmesinden dolayı Bakanlık bu çağrı ile birlikte puanlama tablosunu da yayımladı. Buna göre yaş olarak 19 ‘undan gün almış, 41 ‘inden gün almamış genç girişimcilere ve el sanatları konusunda eğitim merkezi belgeli, organik tarım üreticisi belgeli, kendi faaliyeti ile ilgili kooperatif ya da üretici birliğine üye olanların başvurularında bu durumlarını belgeleye engelli vatandaşlara başvuruları için 20 Puan verilecek. Aynı zamanda diğer proje başvurularında olduğu gibi yine kadın başvuru sahipleri avantajlarını korurken bu çağrı ile birlikte Kadın girişimcilere de başvuruları için 25 Puan verilecek.

Devlet politikası haline getirilmeye çalışılan yerli makine kullanımı bu çağrıda yer verildi. Yatırımcıların yerli makine alımlarını artırmak ve yerli makine üreticilerine destek olunması amacıyla Yerli Makine Alımı Taahhüdünde bulunan yatırımcılara proje puanlamasında 20 Puan verilecek.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına Artı Puan

Yatırımcılar için önemli bir unsur haline gelen Yenilenebilir Enerji Kaynakları bu çağrıda da yatırımcılar için daha fazla önem arz ediyor. Bu çağrı kapsamında hem enerji sarfiyatlarını karşılamak hem de proje başvurusu sırasında artı 14 puan alacakları için yatırımcılar için öncelikler arasında yer alacak.

Organik Tarıma Destek ve 20 Puan Verilecek.

Organik tarım üretimi, işleme, paketleme ve depolama faaliyetleri bu çağrı ile birlikte yatırım kapsamına girdi. Organik ürün işleme, paketleme ve depolama faaliyetini yaptığını gösteren Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası, Organik Tarım Üreticisi Belgesi ve Organik Ürün Sertifikasına sahip yatırımcılar yada üreticiler yatırım yapabilecekler. Organik tarım üretimi, işleme, paketleme ve depolama faaliyetleri yapacak olan yatırımcıları proje başvurusunda 20 Puan verilecek.

Projelere Yüzde 50 Oranında Destek Verilecek.

Çağrı kapsamında geçen yılki çağrıda verilen destek miktarı değiştirilmedi. Buna göre; Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilirken bütçenin kalan yüzde 50’lik kısmı ise yatırımcı tarafından karşılanacak.

Yatırımlar Tamamlamaya Süre Kısıtlaması Geldi.

Çağrı kapasamıdan yapılacak proje başvurularının ardından kazanan projeler için tamamlama süresi geldi. Buna göre mücbir sebepler hariç yatırımcılar projeye uygun yatırımlarını 01.10.2018 tarihine kadar tamamlamaları gerekecek. Tamamlanamayan projeler için sözleşmeleri fesih edilerek yaptırım uygulanacak.

Son Başvuru Tarihi 11 Aralık 2017

Bakanlık tarafından çağrıya çıkıldığı gün olan 13 Eylül 2017 tarihinden 90 günlük başvuru süresi verildi. Yatırımcılar 90 gün içerisinde hazrılayacakları projlerini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sistemi olan e-kkydp üzerinden gerçekleştireceklerdir. 11 Aralık 2017 Pazartesi günü bitecek olan başvurularda bu tarihten itibaren harhangi bir değişiklik yapılamayacak.