KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYDP) HİBE PROJELERİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ nın, tarımsal ürün üreticilerinin ve tarıma dayalı sanayinin  kırsal kalkınmasına katkı sağlamak üzere kırsal alanlarda faaliyet gösteren şahıs, şirket, kooperatif ve benzeri kurumlar aracılığıyla hibe duyurularına ilişkin 81 ilde hazırlayacakları projelere hibe desteği sağlanmak üzere, 1. ve 2. dönemi 2006 yılında yapılan bugüne kadar 10 etap için hibe duyurusu yapılan, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi alanlarında yapılacak yatırımların % 50 oranında hibe desteği ile (geri ödemesiz olarak) desteklendiği bir programdır.  KKYDP kapsamında komple yeni yatırım yapılabileceği gibi mevcut bir yatırımın tamamlanması,  kapasite artışı veya modernizasyonu konuları için başvuru kabul etmektedir.

Program, Kırsal alanda, Gelir ve sosyal standartları geliştirmek, Altyapıyı iyileştirmek, Tarım-Sanayi entegrasyonu sağlamak, Gıda güvenliğini güçlendirmek, Tarımsal ürünlerin pazarlama ömrünün uzatılması, Alternatif gelir kaynakları yaratmayı amaçlamaktadır.

Tarıma Dayalı Sanayi Yatırımların Desteklenmesi Hibe programı kapsamında başvurularda % 50 hibe destekleme oranı ile  500.000 TL ile 1.500.000.-TL arasında hibe destekleri verilmektedir. Aşağıdaki konulardaki projeler desteklenmektedir:

  • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırımlar,
  • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,
  • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,
  • Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yeni yatırımlar,
  • Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretimine yönelik yatırımlar, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
  • İnek, koyun, keçi, manda, tavuk,ördek,kaz, hindi, bıldırcın vb. konularında modern sabit yatırım projeleri desteklenir

Kırsal kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programına, 81 ilde tarımsal ürünlerin işlenmesi alanında faaliyet gösteren; Gerçek kişiler (Bireyler), Tüzel kişiler, (Şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri, sulama kooperatifleri ve köylere hizmet götürme birlikleri) başvurabilirler. Hibe duyurularına ilişkin Proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmalı. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olmalıdır.

Hibe duyurularına ilişkin hazırlanan proje teklifleri, Uygulama Tebliği yayım tarihinden itibaren 45 gün içerisinde Bakanlığın e-kkydp adlı elektronik ortamına yapılacak başvuru sonrasında değerlendirilmektedir. Başvurular sonrasında desteklenen konulardaki makine ekipman ve inşaat yatırımlarına ilişkin harcama kalemline % 50 oranında destek verilmektedir.

Başvuru sahiplerinin öncelikle Kırsal kalkınma Hibe Projeleri konusunda deneyimli bir hibe danışmanı ile sözleşme yapmaları, projelerinin kurgusunu doğru oluşturmaları ve projenin başarılı olması için  gerekli çalışmaları hibe danışmanı gözetiminde yararlarına olacaktır.

Murat SEVENCAN

hibeduyurulari.com

Proje Uzmanı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ HİBELERİ, PROJE HAZIRLAMA DANIŞMANLIĞI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bölgesel Kalkınma Ajansları (DAP, GAP, DOKAP, KOP), Kalkınma Ajanslarına Profesyonel Danışmanlık Hizmeti Sunar

Proje Hazırlama Danışmanlığı

Yatırım projelerinize hibe desteği alarak gerçekleştirmek ister misiniz! Ulusal ve Uluslar arası hibe desteklerinden faydalanarak yatırım projeniz HİBE alarak yatırımlarınızı gerçekleştirelim…

Proje Uygulama Danışmanlığı

Hibe almaya hak kazandığınız yatırımlarla ilgili olarak Ajans, TKDK ve GTHB ile hibe sözleşmesi sonrası ilişkilerinizde profesyonel proje uygulama danışmanlığı ile alıp hibe tutarlarının hesaplarınıza daha çabuk geçmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Kısaca Biz?

Mevcut yatırımlarda kapasite artışı ve modernizasyon veya komple yeni yatırımlara hibe projesi yapmayı amaçlayan kurumların, hibe desteklerinden faydalanmaları için proje hazırlama ve uygulama danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Tamamı Uzman Kadromuzla Hemen İletişime Geç!