AB’DEN DERNEKLERE YENİ DESTEK

 

Avrupa Birliği’nin IPA II programı kapsamında Sivil Toplum Örgütlerini kendilerini geliştirmeleri için sağlayacağı hibe için düzenlediği “Birlikte” Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı çağrısı yayımlandı. Buna göre yerel STÖ’ler varlıklarını sürdürebilmeleri, temel amaçlarını yerine getirmeleri ve gelişmeleri/güçlenmeleri sağlanırken yerel düzeyde işbirlikleri geliştirerek sivil toplum alanına katkıda bulunmak isteyen ulusal STÖ’lere de destek sağlanması öngörülüyor. Program kapsamında 2 yıl için yerel STÖ’lere 30 Bin Avro ulusal STÖ’lere ise 36 Bin avro hibeden faydalanabilecek.

 

Avrupa Birliği, birliğe aday ülkelerdeki Sivil Toplum Örgütlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması için IPA adında bir hibe programı uygulamaya başladı. 2017 yılı itibari ile de bu programın ikincisini yürütmeye başladı. IPA II kapsamında daha önce Ortaklıklar ve Ağlar Hibe programı gerçekleştirildi ve başvuruları geçtiğimiz ay sona erdi. AB yine IPA II kapsamında bir hibe programını daha çağrıya açtı. “Birlikte” Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı olarak belirlenen hibe programı Avrupa Birliği’nin AB aday ülkelerinde Sivil Toplum Örgütlerinin gelişmesi amacıyla düzenlediği hibe programı IPA II kapsamında Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği Delegasyonu arasında imzalanan STGM (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi) tarafından yürütülecek olan “Yerel Sivil Toplum Örgütleri için Stratejik Kapasite Geliştirme” hibe projesi kapsamında bir alt-hibe uygulaması olarak gerçekleştirilecek.

AB ve AB Türkiye Delegasyonu tarafından imzalanan hibe programı sözleşmesinin uygulaması bu kez farklı olacak. Hibe programı ülkemizde de ilk defa uygulanacak olan “Alt Hibe Uygulaması” olarak gerçekleştirilecek. Bu uygulama ile STÖ’lerin gelişmesi için verilen hibe programı yine bir STÖ olan STGM (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi) tarafından yürütülecek.

Amaç STÖ’lere Katkı Sağlamak.

Programın amacı Yerel STÖ’lerin varlıklarını sürdürebilmelerine, temel amaçlarını yerine getirmelerine ve gelişimlerine/güçlenmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, program kapsamında yerel düzeyde işbirlikleri geliştirerek sivil toplum alanına katkıda bulunmak isteyen ulusal STÖ’lere de destek sağlanması öngörülüyor.

Yerel için 30 Bin Avro Ulusal için 35 Bin Avro Hibe Desteği

Ulusal ve yerel STÖ’lere de en temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kurumsal hibe desteği,  gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağlayacak bir rehberlik programı şeklinde uygulaması yapılacak olan program kapsamında yerel STÖ’lere 2 yıl için 30 Bin Avro ulusal STÖ’lere ise 36 Bin avro hibeden faydalanabilecek.

Sabit Giderler Uygun Harcamalara Dahil

Yerel ile ulusal STÖ’lerinde iki yıl için faydalanabilecekleri hibeler ile İnsan kaynakları, Seyahat ve harcırah, Ofis kirası, aidat, yakıt, ısınma vb. diğer sabit giderler, Sarf ve tedarik malzemeleri, Her türlü kurumsal görünürlük ve tanıtım giderleri, Çeviri giderleri, Örgütsel kapasite gelişimine yönelik giderler, gibi harcamalar karşılanabilecek.

Hak Temelli Dernekler Başvuruda Bulunabilecek

İnsan Hakları, İfade Özgürlüğü, Kadın Hakları, Sığınmacı/Mülteci Hakları, LGBTİ Hakları, Çocuk Hakları, Engelli Hakları, Gençlik Hakları, Kent Hakkı, Dijital Haklar, Kültürel Haklar, Çevre, Doğa Koruma ve/veya Hayvan Hakları konularda faaliyet gösteren STÖ’lerin başvurabilirken ayrıca başvuru yapabilmeleri için hak temelli faaliyetinin yanında yerel STÖ’lerin Son üç yıldaki (2014, 2015 ve 2016 yılları toplamı) gelirinin 500.000 TL’yi aşmaması, ulusal STÖ’lerin Son üç yılın (2014, 2015, 2016) gelirler toplamının 3.000.000 TL’yi aşmaması gerekmektedir.

Kooperatiflere Kar Dağıtımının Engellenmesi Şartı var.

Aynı zamanda kar amacı gütmeyen hak temelli faaliyetler sürdüren vakıf ve kooperatifler de başvura bilecek. Ancak kâr amacı gütmeyen kooperatifler kârın hissedarlara dağıtılmasını yasaklayan hüküm bulunan kuruluş sözleşmesini başvuru aşamasında diğer destekleyici belgelerle beraber sunmalı, ya da başvuru yapacak kooperatif, son üç yılını kapsayan bir mali denetim raporu yoluyla, kârının hissedarlara dağıtılmamış olduğunu kanıtlamalıdır. Buna ek olarak Yönetim Kurulu kârın sonraki yıllarda da hissedarlara dağıtılmayacağını “gayrıkabili rücu” karar altına almış olmalıdır.

Son Başvuru Tarihi 8 Ocak 2018

9 Kasım 2017 Perşembe günü çağrısına çıkılan program için son başvuru tarihi ise 8 Ocak 2018 tarihi olup bu tarihe kadar proje başvuruları elden ya da posta yoluyla STGM’ye yapılabilir. 8 Ocak tarihinden sonra ulaştırılacak olan dosyalar kabul edilmeyecek.